Når vi snakker om renter på lån, skiller vi mellom nominell og effektiv rente. Som Wikipedia bekrefter, er effektiv rente den renten man betaler når betalingstidspunktet for renter og avdrag, samt ulike gebyrer og provisjoner tas med. Enkelt forklart er den effektive renten det man faktisk betaler, mens den nominelle renten bare refererer til rentesatsen før termingebyrer, etableringsgebyrer, etc. tas med i betraktningen.

Når långivere reklamerer for egne lån og medfølgende vilkår, er det den nominelle renten de opplyser om. Nominell rente gir en vag pekepinn på hvor landet ligger i henhold til renter, men man må selv sende søknad til de enkelte tilbyderne for å få vite den effektive renten man vil ende opp med. Da finner man ut om man faktisk kan håndtere lånet banken tilbyr.

Små lån betyr høyere rente

Angående lån uten sikkerhet, er såkalte smålån blitt stadig mer populære. Disse betegner forbrukslån med lavere beløp, gjerne inntil f.eks. 50 000 kroner. Generelt utgjør usikrede lån en stor risiko for bankene, fordi det ikke stilles sikkerhet i eiendeler. Derfor blir effektiv rente på slike lån forholdsvis høy, særlig ved smålån. En viktig grunn til dette er at størrelsen på termin- og etableringsgebyr er lik for store og små lån.

Dermed får gebyrer større betydning ved mindre lån enn ved de større. Sjekk gjerne ut Nordeas tabell for å lære mer om dette. Smålån er noe man ofte kan få på dagen, men man skal alltid være føre var når det er snakk om lån. Man kan godt ta en kredittvurdering av seg selv før man forhører seg med bankene, slik at man finner ut om man er tilbakebetalingsdyktig.

Långiver utfører kredittvurdering

Jo bedre man som søker kommer ut av en kredittvurdering, desto gunstigere vilkår vil banken gi en. En kredittvurdering (eller kredittsjekk) er noe banken gjør for å finne ut hvorvidt den enkelte søkeren er i stand til å betale tilbake lånet de har søkt. Det er flere faktorer som indikerer god betalingsevne, og ulike långivere har ulike kriterier. Samtidig finnes det noen gjengangere.

Det er vanlig å se på faktorer som lønn, alder og betalingshistorikk. Ofte krever långiver at søker har årlig bruttoinntekt på minst 200 000 kroner i året og er minst 23 år (noen godtar 18 år gamle søkere). Har man betalingsanmerkninger, kan man som regel se langt etter å få lånesøknad godkjent. Det er også et vanlig krav om at søker må ha vært norsk statsborger i minst 2 år.

Kalkulering av effektiv rente

Det å skulle kalkulere den effektive renta renten for å få en pekepinn på hvor mye man faktisk må betale, er mer komplisert enn man kanskje tror. Her må man orientere seg om nominell rente, termingebyr, antall terminer i året, antall år samt andre kostnader som etableringsgebyr og depotgebyr. Det er vanskelig å beregne engangsgebyrer, da slike ikke betales jevnlig og dens effekt avhenger av total nedbetalingstid.

Effektiv rente tilsvarer summen av nominell rente, termingebyr og de andre kostnadene, oppgitt i prosent per år. Man kan med fordel sende søknader om lån til ulike banker, slik at hver og en kan ta kredittsjekk av en. Å sende søknader er helt uforpliktende og koster ingenting. Kredittvurderer man seg selv for så å la seg kredittvurdere av bankene, får man et godt bilde av egen vurderingsevne.

Få det beste tilbudet

Lar man ulike banker vurdere en, kan man så velge det beste tilbudet. Det går i tillegg an å refinansiere eksisterende lån for å forbedre egne lånevilkår. Refinansiering vil si å ta opp ett stort lån for å kunne nedbetale ens eksisterende lån. Dermed ender man opp med å kun ha ett lån å forholde seg til. Dette gir bedre kontroll, samt lavere rente.

Man sparer mye på å få renten så langt ned som mulig, særlig dersom man har lang nedbetalingstid på lånet. Det siste man ønsker seg er å bli en av mange nordmenn som sliter med nedbetaling av egen gjeld. Tar man de rette forholdsregler og følger råd vi har nevnt, kan et lån bli enkelt å nedbetale. Med usikrede lån kan pengene brukes til hva som helst!

Oppsummering – effektiv rente

  • Den effektive renten forteller lånets faktiske pris
  • Effektiv rente er alltid høyere enn nominell rente

Den effektive renten er ofte høyere enn mange søkere regner med, og ikke alle søkere er innforstått med at den nominelle renten er noe misvisende. Ved å sende søknader til ulike banker, kan man sammenligne beste tilbud, og i beste fall spare tusenlapper på å velge ett lån overfor et annet. Man gjør lurt i å kredittvurdere seg selv, for så å la bankene gjøre det.