Jeg er utdannet finansanalytiker med EFFAS-sertifisering, og har jobbet i mer enn ti år med rådgivning på dette området. Det meste av yrkeserfaringen min er fra to av våre største sparebanker.

Mine blogger handler for det meste om enkle spørsmål som angår de aller fleste voksne og økonomisk aktive mennesker. Jeg tar for meg alle sider ved finansiering av boligkjøp, refinansiering av gjeld med sikrede og usikrede lån, finansiering av kjøretøy, fritidsbolig, båt og annet, med fokus på hvordan man finner de rimeligste løsningene. Jeg tar også for meg ulike måter å forbedre økonomien på ellers, ikke bare gjennom sparing og investering, men også gjennom effektiv håndtering av gjeld.